Storytelling bij traject van omgevingsvergunning?

Vlaamse bedrijven die een dossier voor een omgevingsvergunning indienen, krijgen steeds vaker te maken met bezwaren van buren, omwonenden en andere stakeholders. Kan storytelling in dit traject een rol spelen? Ja zeker maar begin er op tijd aan!

OMGEVINGSVERGUNNING, MER, PASSENDE BEOORDELING, …

Bedrijven met plannen, stappen op een gegeven moment naar de overheid om de nodige vergunningen voor hun project te bekomen. Dikwijls kiest men ervoor om vooraf met de overheid één en ander af te toetsen. Dat is interessant om vooraf uit de leggen wat de bedoeling is en om feedback te krijgen: wat kan, wat kan niet, welke accenten zijn belangrijk, welke aanpassingen aan het project zijn er eventueel nodig.

Soms is de overheid dus al op de hoogte dat er een project op handen is. Maar andere stakeholders worden systematisch vergeten. Dat heeft verschillende redenen:

  • Voor de initiatiefnemer is het project glashelder en hij verwacht geen problemen in het traject
  • Het idee dat ’te veel informatie vooraf geven, alleen maar slapende honden wakker maakt’, leeft nog bij veel mensen, zowel particulieren als ondernemers
  • Er wordt gewoon niet aan gedacht om andere belanghebbenden bij het project te betrekken
  • Men gaat ervan uit dat de overheid die rol op zich neemt

Spijtig, want steeds meer vergunningstrajecten lopen vertraging op of worden zelfs finaal afgekeurd omdat er bezwaren van omwonenden of adviesverlenende instanties zijn. Soms zijn die bezwaren terecht en moet het project aangepast worden.Maar heel dikwijls voelen mensen zich op hun ongemak omdat ze niet betrokken werden bij iets wat hen aanbelangt. Ze hebben het gevoel dat ze vergeten werden in het hele proces. Dat zorgt voor wrevel en ongenoegen. En dat ongenoegen kunnen ze alleen laten merken door een bezwaar in te dienen, een buurtcomité op te richten en de buren te mobiliseren.

NIET COMMUNICEREN, BESTAAT NIET

Als initiatiefnemer, als bouwheer, als eigenaar moet je je bewust zijn van een belangrijk gegeven: niet communiceren bestaat niet. Op het moment dat je een dossier indient bij de overheid, begint er een administratief proces waarbij de omwonenden en de andere belanghebbenden op een gegeven moment te weten komen dat jij daar ‘iets’ plant. Ze zien plots een bord met een aankondiging van openbaar onderzoek, ze krijgen een brief in de bus, hun buren staan aan hun deur of ze worden opgebeld door een journalist. Zorg ervoor dat ze eerst jouw verhaal te horen krijgen vooraleer iemand anders hun versie van de feiten komt geven. Storytelling is daarin erg belangrijk. Grijp elke kans om zowel vooraf, tijdens als na het traject te communiceren.

OP WELKE MANIER COMMUNICEREN?

Op welke manier dat moet gebeuren, dat hangt af van de historiek, het project, de concrete plannen enzovoort. Er is geen aanpak die voor elk project interessant is. Maar er zijn wel heel veel mogelijkheden. Gebruik ze! Contacteer de experts van Pergamino om meer te weten te komen over storytelling bij vergunningendossiers. Pergamino ondersteunde al verschillende omgevingsvergunningsdossiers met communicatie. Bovendien hebben onze medewerkers zelf jaren ervaring in de begeleiding van MER-dossiers, passende beoordelingen en omgevingsvergunningen. Zij kennen dus de manier van werken en het verloop van deze dossiers. Erg belangrijk in deze specifieke projecten.

Schuiven naar boven