Pergamino valt in de (pers)prijzen bij de FRDO

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) reikt elk jaar een aantal persprijzen uit. In 2018 en 2019 viel ook Hilde De Wachter die eer te beurt: in 2018 voor een reeks in ecoTips en in 2019 voor een reeks in een aantal landbouwvakbladen.

Reeks van 5 artikels over Belgische bedrijven en de SDG’s in ecoTips

Hilde De Wachter, journaliste en hoofdredacteur van vaktijdschrift ecoTips, magazine over trends in duurzaam ondernemen, diende een reeks van vijf artikels in. Zij werd daarmee één van de zes laureaten. De journaliste krijgt van de FRDO 2.000 euro om deze reeks uit te werken.
In deze reeks worden Belgische bedrijven geïnterviewd over de manier waarop zij de SDG’s al dan niet gebruiken om de duurzame doelstellingen van hun bedrijf in praktijk te brengen. De reeks polst naar de kennis van de SDG’s, de bereidheid van bestuurders, managers en uitvoerders om deze te gebruiken en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Daarnaast bekijkt de journaliste op welke manier Belgische bedrijven met de SDG’s in contact komen, hoe zij hun kennis kunnen opbouwen en onderhouden, en bij wie ze te rade gaan voor advies en ondersteuning.
De eerste artikels verschijnen in het juninummer van ecoTips. Als intro op deze reeks start ecoTips met een inleidend interview met Prof. Jean-Pascal van Ypersele, wetenschapper fysica en klimaatkunde. Via zijn jarenlange internationale carrière, onder andere bij het IPCC, volgde hij de ontwikkeling van de SDG’s van nabij.

Hilde De Wachter, hoofdredacteur bij ecoTips: “Ik ben erg vereerd en gelukkig met deze erkenning door de FRDO. Deze reeks vind ik zelf trouwens heel belangrijk voor onze lezers. Ik ben benieuwd om te ontdekken hoe Belgische bedrijven tegenover de SDG’s staan en hoop met deze interviews andere bedrijven te inspireren om de SDG’s te ontdekken. Wat mij betreft, hoeft het niet tot de vijf bekroonde artikels te blijven. Deze reeks kan mee evolueren met de Belgische bedrijven en de SDG’s.”

Praktisch

De eerste artikels uit deze reeks verschijnen in het juninummer van ecoTips. Meer informatie over de verkrijgbaarheid van deze editie, en abonnementen, vind je op de website van ecoTips.
Hilde De Wachter is te bereiken via [email protected] en +32 13 29 46 04.
Meer informatie over de persprijzen van de FRDO vind je via deze link.


OVER VAKBLAD ECOTIPS


EcoTips is een magazine, nieuwsbrief en community rond duurzaam ondernemen. Het medium brengt professionals samen rond duurzaam ondernemen, klimaat & omgeving, circulaire economie en MVO in België. Met 4 keer per jaar een magazine, online reportages en artikels voor abonnees, en ecoTips Bizzclub evenementen wil ecoTips Belgische bedrijven informeren en inspireren om hun bedrijf, producten en diensten te verduurzamen. EcoTips doet dit vanuit de overtuiging dat bedrijven de sleutel in handen hebben om de samenleving te verduurzamen en de klimaatverandering het hoofd te bieden.
Www.new.ecotips.org

PERGAMINO IS DE UITGEVER VAN ECOTIPS

IN 2019 WAS HET WEER PRIJS VOOR HILDE!

Ze maakte toen een reeks over duurzaamheid in de landbouw. Deze was te lezen in de vakbladen Varkensbedrijf en Melkveebedrijf (Rekad Uitgeverij).


OVER DE FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO)


De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de uitvoering van internationale verbintenissen van België, zoals Agenda 21, het Klimaatverdrag en het Verdrag inzake biologische diversiteit. Die verbintenissen zijn het resultaat van de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling die in juni 1992 in Rio de Janeiro plaatsvond (bekend als UNCED, United Nations Conference on Environment and Development).

De FRDO werd in 1997 opgericht als opvolger van de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (NRDO) die sinds 1993 functioneerde. De Raad werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.
www.frdo-cfdd.be 

Pergamino valt in de (pers)prijzen bij de FRDO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven